1,0000 zł
0,70% 0,0070 zł
RAFAKO SA (RFK)

Wyniki finansowe - RAFAKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 105 620 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 6 317 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 209 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 528 0
Amortyzacja (tys.) 116 0
EBITDA (tys.) 6 433 0
Aktywa (tys.) 351 813 348 235
Kapitał własny (tys.)* 155 474 133 692
Liczba akcji (tys. szt.) 17 400,000 0,000
Zysk na akcję (zł) 0,030
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,935
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej