6,6000 zł
-0,30% -0,0200 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 37 460 53 338 45 402 32 948
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 582 7 405 4 728 -3 064
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 278 7 141 4 178 -2 748
Zysk (strata) netto (tys.)* 531 5 702 3 488 -2 107
Amortyzacja (tys.) 1 626 1 636 1 386 1 505
EBITDA (tys.) 3 208 9 041 6 114 -1 559
Aktywa (tys.) 140 646 152 125 156 109 141 680
Kapitał własny (tys.)* 96 481 102 123 105 442 103 328
Liczba akcji (tys. szt.) 9 609,193 9 609,193 9 609,193 9 609,193
Zysk na akcję (zł) 0,055 0,593 0,363 -0,219
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,040 10,628 10,973 10,753
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej