6,6000 zł
-0,30% -0,0200 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 28 175 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 331 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 416 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 035 0
Amortyzacja (tys.) 559 0
EBITDA (tys.) 2 890 0
Aktywa (tys.) 93 552 135 903
Kapitał własny (tys.)* 36 737 45 348
Liczba akcji (tys. szt.) 855,105 0,000
Zysk na akcję (zł) 1,210
Wartość księgowa na akcję (zł) 42,962
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej