6,6000 zł
-0,30% -0,0200 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 27 514 32 196 34 505 34 426
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 718 2 700 2 527 2 927
Zysk (strata) brutto (tys.) 992 2 779 2 191 3 158
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 263 2 207 1 721 2 480
Amortyzacja (tys.) 1 726 1 629 1 724 1 699
EBITDA (tys.) 2 444 4 329 4 251 4 626
Aktywa (tys.) 107 866 114 784 116 198 122 494
Kapitał własny (tys.)* 87 723 90 108 91 717 94 020
Liczba akcji (tys. szt.) 9 609,193 9 609,193 9 609,193 9 609,193
Zysk na akcję (zł) 0,131 0,230 0,179 0,258
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,129 9,377 9,545 9,784
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej