6,6000 zł
-0,30% -0,0200 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 21 502 33 592 29 692 30 191
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 287 2 255 2 320 3 932
Zysk (strata) brutto (tys.) 962 2 909 2 026 4 145
Zysk (strata) netto (tys.)* 803 1 731 1 656 3 087
Amortyzacja (tys.) 1 719 1 778 1 785 1 716
EBITDA (tys.) 3 006 4 033 4 105 5 648
Aktywa (tys.) 107 060 108 772 110 488 108 470
Kapitał własny (tys.)* 80 476 81 983 83 673 86 452
Liczba akcji (tys. szt.) 9 609,193 9 609,193 9 609,193 9 609,193
Zysk na akcję (zł) 0,084 0,180 0,172 0,321
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,375 8,532 8,708 8,997
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej