2,1200 zł
-11,67% -0,2800 zł
Spark VC SA (SPK)

Informacje o spółce - SPARKVC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Fundusz typu venture capital inwestujący w młode i dynamicznie rozwijające się spółki z sektora nowych technologii w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grzegórzecka 67D/26
Kod: 31-559
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: sparkvc.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Spark VC SA
Prezes: Górski Łukasz
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 106 000 000
Zatrudnienie:
  • 1 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Financial Services Roman Dąbrowski
NIP: 1080011117
KRS: 0000379621
EKD: 64,99
Ticker GPW: SPK
ISIN: PLRKLMF00010

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 224 720 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 106 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97 548 987
Liczba głosów na WZA: 106 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,00%
Kapitał akcyjny: 10 600 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97 548 987
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Górski Artur 34 766 667 (32,79%) 34 766 667 (32,79%) 2022-09-29 SNG, IMR, AIN, UNV, DOW, MTE, OUT, YBS, AVE, MRG, ECL, U2K, IMP, OML, GTY, FTL, APC, BVT, COS,
Błasik Artur bezpośrednio i pośrednio przez Merit Investments ASI SA 23 442 021 (22,11%) 23 442 021 (22,11%) 2022-09-29 MFD, ECL, GDC, APC, PNW, MEI,
Ciszewski January 19 340 299 (18,24%) 19 340 299 (18,24%) 2022-10-03 HRL, OML, BRH, IMR, UNV, DOW, OUT, NXG, ICG, MFD, MRG, O2T, ECL, IMP, GTY, OXY, SLT, KBJ, ALG, FTL, SNG, MAX, GDC, U2K, APC, AIN, JRH, EEE, SHY, COS,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-12-31 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-04
seria B - akcje założycielskie 2010-12-31 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 6 000 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-04
seria C - subskrypcja prywatna 2012-01-04 2 642 807
343 564,91
0,10 0,13 8 642 807
864 280,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-26
seria D - subskrypcja prywatna 2012-09-17 31 357 193
3 135 719,30
0,10 0,10 40 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-30
zmiana firmy z Reklamofon.pl SA na PSA Capital SA 2012-12-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-15
seria F - subskrypcja prywatna 2012-12-03 4 000 000
2 400 000,00
0,50 0,60
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria E 2012-12-03

KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 5:1 2012-12-03
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z PSA Capital SA na Emmerson Wierzytelności Hipoteczne SA 2013-12-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-14
scalenie akcji 100:1 2013-12-05
10,00 400 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-14
renumeracja akcji: seria A1 2013-12-05
10,00 10,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-14
seria A2 - subskrypcja prywatna 2014-09-26 600 000
6 000 000,00
10,00 10,00 1 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-03
zmiana firmy z Emmerson Wierzytelności Hipoteczne SA na Advanced Ocular Sciences SA 2014-09-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-03
seria A3 - subskrypcja prywatna 2015-02-23 750 000
7 500 000,00
10,00 10,00 1 750 000
17 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-14
renominacja akcji 2015-11-19
0,10 1 750 000
175 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-21
seria C - subskrypcja prywatna 2016-03-11 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 100 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-27
seria B - subskrypcja prywatna 2016-03-11 88 250 000
8 825 000,00
0,10 0,10 90 000 000
9 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-27
zmiana firmy z Advanced Ocular Sciences SA na Accelerus Medical SA 2016-03-11

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Advanced Ocular Sciences SA na Spark VC SA 2016-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-27
seria D - subskrypcja otwarta 2016-12-22 900 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2017-10-05 2 000 000
500 000,00
0,10 0,25 102 000 000
10 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-16
seria E - subskrypcja prywatna 2022-04-27 4 000 000
400 000,00
0,10 0,10 106 000 000
10 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-04-10 Split 100:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Górski Łukasz Prezes Zarządu 2021-02-23 TRINITY - Prezes Zarządu
UNIVERSE - Prezes Zarządu
COSMA - Prezes Zarządu
ADVERTIG - Prezes Zarządu
EASYCALL - Prezes Zarządu
FOOTHILL - Prezes Zarządu
MAXIMUS - Prezes Zarządu
ONEMORE - Wiceprezes Zarządu
AIGAMES - Wiceprezes Zarządu
ICECODE - Wiceprezes Zarządu
EKIPA - Wiceprezes Zarządu
MEDCAMP - Członek RN
GAMEDUST - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Piaszczyk Piotr Członek RN 2021-06-30 IMPERIO - Wiceprzewodniczący RN
APOLLO - Członek RN
PMPG - Członek RN
MDEVELOP - Członek RN
MERIT - Członek RN
Smogór Michał Członek RN 2021-06-30 APOLLO - Członek RN
Tworzydło Roman Członek RN 2021-06-30 AIGAMES - Sekretarz RN
NEXITY - Członek RN
UNIVERSE - Członek RN
Wykurz Tomasz Członek RN 2021-06-30 SYNERGA - Prezes Zarządu
APOLLO - Prezes Zarządu
FOOTHILL - Przewodniczący RN
IMPERIO - Sekretarz RN
ONEMORE - Członek RN
ICECODE - Członek RN
EASYCALL - Członek RN
ADVERTIG - Członek RN
EKIPA - Członek RN
DSTREAM - Członek RN
NEXITY - Członek RN
MAXIMUS - Członek RN
TRINITY - Członek RN
Zamojski Jakub Członek RN 2021-06-30 DSTREAM - Przewodniczący RN
SYNERGA - Członek RN
APOLLO - Członek RN
ADVERTIG - Członek RN
UNIVERSE - Członek RN
EASYCALL - Członek RN
FOOTHILL - Członek RN