2,1200 zł
-11,67% -0,2800 zł
Spark VC SA (SPK)

Wyniki finansowe - SPARKVC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -106 -387 -137 -99
Zysk (strata) brutto (tys.) -107 -384 -145 -101
Zysk (strata) netto (tys.)* -109 -483 -50 -100
Amortyzacja (tys.) 169 375 75 75
EBITDA (tys.) 63 -12 -62 -24
Aktywa (tys.) 13 445 14 248 13 277 13 196
Kapitał własny (tys.)* 13 152 13 890 13 015 12 915
Liczba akcji (tys. szt.) 175 000,000 175 000,000 1 750,000 100 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,001 -0,003 -0,028 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,075 0,079 7,437 0,129
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej