3,8500 zł
3,22% 0,1200 zł
Rank Progress SA (RNK)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - RANKPROGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 63 025 14 514 10 412 25 145
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 56 746 2 358 -9 122 15 271
Zysk (strata) brutto (tys.) 63 254 -1 468 2 947 11 950
Zysk (strata) netto (tys.)* 54 204 -3 235 4 594 8 399
Amortyzacja (tys.) 209 168 179 158
EBITDA (tys.) 56 955 2 526 -8 943 15 429
Aktywa (tys.) 854 817 851 612 825 447 815 192
Kapitał własny (tys.)* 435 825 435 457 440 051 445 582
Liczba akcji (tys. szt.) 37 183,550 37 183,550 37 183,550 37 183,550
Zysk na akcję (zł) 1,458 -0,087 0,124 0,226
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,721 11,711 11,835 11,983
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej