3,8500 zł
3,22% 0,1200 zł
Rank Progress SA (RNK)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - RANKPROGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 12 846 15 717 9 297 31 601
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -14 263 28 614 -23 634 20 584
Zysk (strata) brutto (tys.) -5 117 7 550 -15 606 14 311
Zysk (strata) netto (tys.)* 745 3 683 -13 760 10 502
Amortyzacja (tys.) 141 160 145 150
EBITDA (tys.) -14 122 28 774 -23 489 20 734
Aktywa (tys.) 775 032 811 954 789 085 859 441
Kapitał własny (tys.)* 381 306 384 971 371 269 381 608
Liczba akcji (tys. szt.) 37 183,550 37 183,550 37 183,550 37 183,550
Zysk na akcję (zł) 0,020 0,099 -0,370 0,282
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,255 10,353 9,985 10,263
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej