2,1800 zł
-0,46% -0,0100 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe - SANWIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 15 987 16 463 7 937 7 385
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 338 2 274 230 375
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 674 2 569 1 058 5 439
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 985 2 068 958 4 490
Amortyzacja (tys.) 281 377 240 256
EBITDA (tys.) 3 619 2 651 470 631
Aktywa (tys.) 63 697 66 800 67 504 71 367
Kapitał własny (tys.)* 47 166 49 234 50 211 54 682
Liczba akcji (tys. szt.) 16 003,790 16 003,790 16 003,790 16 003,790
Zysk na akcję (zł) 0,187 0,129 0,060 0,281
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,947 3,076 3,137 3,417
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej