pb.pl
4,4800 zł
-2,61% -0,1200 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe - SANWIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 963 6 800 6 288 7 159
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -267 -367 -1 226 359
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -405 -859 -1 310 221
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -458 -856 -1 144 167
Amortyzacja (tys. zł) 205 209 325 290
EBITDA (tys. zł) -62 -158 -901 649
Aktywa (tys. zł) 53 566 51 885 52 260 54 434
Kapitał własny (tys. zł)* 43 544 42 688 40 877 41 044
Liczba akcji (tys. szt.) 16 703,790 16 703,790 16 703,790 16 003,790
Zysk na akcję (zł) -0,027 -0,051 -0,068 0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,607 2,556 2,447 2,565
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej