pb.pl
3,9000 zł
3,17% 0,1200 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe - SANWIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 16 428 18 287 17 378 21 746
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 627 -1 517 -492 272
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 550 -1 202 -74 205
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -1 563 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 961 1 011 1 036 1 024
EBITDA (tys. zł) -5 666 -506 544 1 296
Aktywa (tys. zł) 120 942 122 863 118 837 0
Kapitał własny (tys. zł)* 83 054 81 517 82 133 0
Liczba akcji (tys. szt.) 83 528,750 83 528,750 83 528,750 83 528,750
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,019 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,994 0,976 0,983 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej