pb.pl
4,2200 zł
-5,80% -0,2600 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe - SANWIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2008 IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 109 11 251 8 216 6 811
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 496 -6 599 -1 248 -1 011
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -759 -21 743 -7 422 2 315
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -759 -18 451 -7 167 932
Amortyzacja (tys. zł) 744 744 705 787
EBITDA (tys. zł) -752 -5 855 -543 -224
Aktywa (tys. zł) 0 131 409 121 960 112 687
Kapitał własny (tys. zł)* 0 92 634 85 456 86 424
Liczba akcji (tys. szt.) 83 528,750 83 528,750 83 528,750 83 528,750
Zysk na akcję (zł) -0,009 -0,221 -0,086 0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 1,109 1,023 1,035
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej