pb.pl
4,8600 zł
-6,54% -0,3400 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe - SANWIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2007 IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 253 12 703 12 452 9 161
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 307 -467 161 -3 481
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 096 -619 296 -2 368
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 966 -803 296 -2 439
Amortyzacja (tys. zł) 876 386 369 991
EBITDA (tys. zł) 2 183 -81 530 -2 490
Aktywa (tys. zł) 0 82 909 142 942 136 514
Kapitał własny (tys. zł)* 0 58 835 59 648 109 681
Liczba akcji (tys. szt.) 8 352,875 8 352,875 8 352,875 83 528,750
Zysk na akcję (zł) 0,116 -0,096 0,035 -0,029
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 7,044 7,141 1,313
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej