pb.pl
4,8600 zł
-6,54% -0,3400 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe - SANWIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2006 IV Q 2006 I Q 2007 II Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 726 12 665 11 658 11 138
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 115 796 6 509 842
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -30 699 6 430 809
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 148 507 6 481 530
Amortyzacja (tys. zł) 706 680 594 544
EBITDA (tys. zł) 821 1 476 7 103 1 386
Aktywa (tys. zł) 0 71 058 81 761 0
Kapitał własny (tys. zł)* 0 51 375 63 908 0
Liczba akcji (tys. szt.) 8 352,875 8 352,875 8 352,875 8 352,875
Zysk na akcję (zł) 0,018 0,061 0,776 0,063
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 6,151 7,651 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej