pb.pl
4,6000 zł
-4,17% -0,2000 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe - SANWIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2005 III Q 2005 IV Q 2005 I Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 10 049 12 576 11 071
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 251 -264 283
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 56 -284 261
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 65 551 129
Amortyzacja (tys. zł) 0 605 661 506
EBITDA (tys. zł) 0 856 397 789
Aktywa (tys. zł) 46 828 48 333 51 399 70 328
Kapitał własny (tys. zł)* 37 225 37 478 37 843 55 856
Liczba akcji (tys. szt.) 8 352,875 8 352,875 8 352,875 8 352,875
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,008 0,066 0,015
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,457 4,487 4,531 6,687
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej