pb.pl
5,0500 zł
6,09% 0,2900 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe - SANWIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 173 7 637 6 549 7 565
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 30 -195 -183 -600
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 167 132 129 -272
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 42 134 109 -346
Amortyzacja (tys. zł) 232 213 201 200
EBITDA (tys. zł) 262 18 18 -400
Aktywa (tys. zł) 53 937 53 834 53 068 52 260
Kapitał własny (tys. zł)* 44 106 44 113 44 334 40 877
Liczba akcji (tys. szt.) 16 703,790 16 703,790 16 703,790 16 703,790
Zysk na akcję (zł) 0,003 0,008 0,007 -0,021
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,640 2,641 2,654 2,447
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej