1,6600 zł
-0,60% -0,0100 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe - SANWIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 16 463 7 937 7 385 7 157
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 274 230 375 -384
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 569 1 058 5 439 -124
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 068 958 4 490 -6
Amortyzacja (tys.) 377 240 256 258
EBITDA (tys.) 2 651 470 631 -126
Aktywa (tys.) 66 800 67 504 71 367 70 230
Kapitał własny (tys.)* 49 234 50 211 54 682 54 676
Liczba akcji (tys. szt.) 16 003,790 16 003,790 16 003,790 16 003,790
Zysk na akcję (zł) 0,129 0,060 0,281 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,076 3,137 3,417 3,416
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej