pb.pl
5,1500 zł
3,83% 0,1900 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe - SANWIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 879 8 023 7 006 7 438
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -281 269 -379 -210
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -49 284 -173 114
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -72 229 -340 72
Amortyzacja (tys. zł) 207 208 220 241
EBITDA (tys. zł) -74 477 -159 31
Aktywa (tys. zł) 52 861 53 410 53 311 54 471
Kapitał własny (tys. zł)* 44 304 44 462 44 131 44 202
Liczba akcji (tys. szt.) 16 703,790 16 703,790 16 703,790 16 703,790
Zysk na akcję (zł) -0,004 0,014 -0,020 0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,652 2,662 2,642 2,646
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej