pb.pl
4,8000 zł
-3,23% -0,1600 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe - SANWIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 563 13 830 11 896 10 389
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 079 -618 990 797
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -931 -533 1 121 831
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -414 -141 955 918
Amortyzacja (tys. zł) 362 320 210 206
EBITDA (tys. zł) -717 -298 1 200 1 003
Aktywa (tys. zł) 58 552 60 498 59 489 53 356
Kapitał własny (tys. zł)* 35 327 34 083 34 942 44 327
Liczba akcji (tys. szt.) 8 352,875 8 352,875 8 352,875 16 703,790
Zysk na akcję (zł) -0,050 -0,017 0,114 0,055
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,229 4,080 4,183 2,654
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej