1,1400 zł
3,64% 0,0400 zł
VR FACTORY GAMES (VRF)

Wyniki finansowe - VRFACTORY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 760 628 761 1 069
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -87 -179 -89 -23
Zysk (strata) brutto (tys.) -88 -341 -91 -42
Zysk (strata) netto (tys.)* -88 -333 -91 -42
Amortyzacja (tys.) 59 32 18 18
EBITDA (tys.) -28 -147 -71 -5
Aktywa (tys.) 1 253 1 052 1 263 1 144
Kapitał własny (tys.)* -85 -418 -274 249
Liczba akcji (tys. szt.) 4 127,366 4 127,366 4 127,366 4 127,366
Zysk na akcję (zł) -0,021 -0,081 -0,022 -0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,021 -0,101 -0,066 0,060
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej