pb.pl
0,3600 zł
2,86% 0,0100 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 42 542 45 621 43 086 31 617
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -732 -4 094 -1 294 -8 301
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 825 -10 197 -3 485 -17 052
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 382 -8 601 -3 440 -14 565
Amortyzacja (tys. zł) 9 745 8 800 7 990 7 577
EBITDA (tys. zł) 9 013 4 706 6 696 -724
Aktywa (tys. zł) 316 869 302 123 273 056 254 535
Kapitał własny (tys. zł)* -3 774 -12 363 -14 633 -32 785
Liczba akcji (tys. szt.) 31 099,512 31 099,512 32 199,512 32 199,512
Zysk na akcję (zł) -0,109 -0,277 -0,107 -0,452
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,121 -0,398 -0,454 -1,018
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej