pb.pl
0,3700 zł
0,00% 0,0000 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 44 203 48 628 47 127 39 108
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -344 1 341 741 967
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 787 -211 -824 -3 142
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 513 -194 -1 444 -2 577
Amortyzacja (tys. zł) 2 208 2 303 2 299 8 133
EBITDA (tys. zł) 1 864 3 644 3 040 9 100
Aktywa (tys. zł) 139 804 138 065 142 188 317 406
Kapitał własny (tys. zł)* 3 967 3 836 2 175 -5 610
Liczba akcji (tys. szt.) 31 099,512 31 099,512 31 099,512 31 099,512
Zysk na akcję (zł) -0,049 -0,006 -0,046 -0,083
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,128 0,123 0,070 -0,180
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej