pb.pl
0,3700 zł
0,00% 0,0000 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 I Q 2001 II Q 2001 III Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 410 491 014 765 139 776 213
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 782 13 933 21 756 56 581
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 660 -34 316 -21 762 4 545
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 115 -32 068 -16 508 -3 177
Amortyzacja (tys. zł) 1 072 3 548 3 548 3 548
EBITDA (tys. zł) 2 854 17 481 25 304 60 129
Aktywa (tys. zł) 33 654 1 899 364 2 124 285 1 998 869
Kapitał własny (tys. zł)* 21 297 488 830 453 793 450 616
Liczba akcji (tys. szt.) 6 318,424 7 392,686 7 392,686 7 392,686
Zysk na akcję (zł) 0,176 -4,338 -2,233 -0,430
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,371 66,123 61,384 60,954
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej