pb.pl
0,3870 zł
-10,00% -0,0430 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 111 50 132 46 987 41 653
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 501 2 900 -8 943 -465
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 752 1 617 -10 266 -1 840
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 559 1 171 -9 223 -1 531
Amortyzacja (tys. zł) 2 649 2 650 2 770 2 209
EBITDA (tys. zł) 4 150 5 550 -6 173 1 744
Aktywa (tys. zł) 125 111 123 291 131 717 136 086
Kapitał własny (tys. zł)* 14 691 15 870 6 738 5 609
Liczba akcji (tys. szt.) 30 666,180 30 666,180 30 666,180 30 666,180
Zysk na akcję (zł) 0,018 0,038 -0,301 -0,050
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,479 0,518 0,220 0,183
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej