pb.pl
0,4200 zł
20,00% 0,0700 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 2016 Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 52 571 48 236 0 43 844
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 429 -753 0 -670
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 338 -1 986 0 -2 058
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 270 -2 980 0 -1 722
Amortyzacja (tys. zł) 2 794 2 675 0 2 679
EBITDA (tys. zł) 5 223 1 922 0 2 009
Aktywa (tys. zł) 120 416 123 485 129 835 127 113
Kapitał własny (tys. zł)* 11 739 10 199 15 919 14 335
Liczba akcji (tys. szt.) 30 252,842 30 666,180 30 666,180 30 666,180
Zysk na akcję (zł) 0,042 -0,097 0,000 -0,056
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,388 0,333 0,519 0,467
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej