0,2950 zł
0,00% 0,0000 zł
Softblue S.A. (SBE)

Wyniki finansowe - SOFTBLUE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 255 4 777 5 554 5 066
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -105 165 1 630 814
Zysk (strata) brutto (tys.) 57 245 1 683 910
Zysk (strata) netto (tys.)* 57 245 1 683 910
Amortyzacja (tys.) 176 195 198 200
EBITDA (tys.) 71 360 1 828 1 014
Aktywa (tys.) 72 932 69 363 77 068 85 001
Kapitał własny (tys.)* 61 214 61 459 63 142 64 137
Liczba akcji (tys. szt.) 99 502,500 99 502,500 99 502,500 99 502,500
Zysk na akcję (zł) 0,001 0,002 0,017 0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,615 0,618 0,635 0,645
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej