0,2750 zł
-0,36% -0,0010 zł
Softblue S.A. (SBE)

Wyniki finansowe - SOFTBLUE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 431
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 -122
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 -123
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 -123
Amortyzacja (tys.) 0 0
EBITDA (tys.) 0 -122
Aktywa (tys.) 1 870 2 141
Kapitał własny (tys.)* 1 069 921
Liczba akcji (tys. szt.) 17 737,500 17 737,500
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,060 0,052
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej