pb.pl
0,8300 zł
5,73% 0,0450 zł
Softblue S.A. (SBE)

Wyniki finansowe - SOFTBLUE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 248 496 440 1 250
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 27 -1 138 -452 344
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 94 -1 134 -450 353
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 94 -1 134 -450 353
Amortyzacja (tys. zł) 626 622 615 564
EBITDA (tys. zł) 653 -516 163 908
Aktywa (tys. zł) 20 361 18 162 18 098 17 386
Kapitał własny (tys. zł)* 16 746 15 548 15 162 15 515
Liczba akcji (tys. szt.) 26 606,250 26 606,250 26 606,250 26 606,250
Zysk na akcję (zł) 0,004 -0,043 -0,017 0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,629 0,584 0,570 0,583
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej