pb.pl
0,7850 zł
-3,09% -0,0250 zł
Softblue S.A. (SBE)

Wyniki finansowe - SOFTBLUE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 948 1 678 3 367 8 764
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 994 -158 -160 -655
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 997 -159 -162 -650
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 891 -159 -162 -650
Amortyzacja (tys. zł) 453 617 618 616
EBITDA (tys. zł) 1 447 459 458 -39
Aktywa (tys. zł) 22 226 21 138 20 556 20 527
Kapitał własny (tys. zł)* 17 623 17 464 17 302 16 652
Liczba akcji (tys. szt.) 26 606,250 26 606,250 26 606,250 26 606,250
Zysk na akcję (zł) 0,034 -0,006 -0,006 -0,024
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,662 0,656 0,650 0,626
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej