0,2950 zł
0,00% 0,0000 zł
Softblue S.A. (SBE)

Wyniki finansowe - SOFTBLUE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 376 641 3 226 2 800
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -994 -888 1 349 139
Zysk (strata) brutto (tys.) -595 -123 2 584 139
Zysk (strata) netto (tys.)* -595 -123 2 584 139
Amortyzacja (tys.) 239 117 116 189
EBITDA (tys.) -755 -771 1 465 328
Aktywa (tys.) 18 217 51 027 59 239 55 276
Kapitał własny (tys.)* 16 797 43 773 46 358 46 149
Liczba akcji (tys. szt.) 26 606,250 27 725,750 46 801,250 46 801,250
Zysk na akcję (zł) -0,022 -0,004 0,055 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,631 1,579 0,991 0,986
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej