0,2950 zł
0,00% 0,0000 zł
Softblue S.A. (SBE)

Wyniki finansowe - SOFTBLUE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 440 1 250 2 901 2 207
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -452 344 532 1 273
Zysk (strata) brutto (tys.) -450 353 604 1 273
Zysk (strata) netto (tys.)* -450 353 604 1 273
Amortyzacja (tys.) 615 564 441 319
EBITDA (tys.) 163 908 973 1 592
Aktywa (tys.) 18 098 17 386 18 680 19 688
Kapitał własny (tys.)* 15 162 15 515 16 119 17 392
Liczba akcji (tys. szt.) 26 606,250 26 606,250 26 606,250 26 606,250
Zysk na akcję (zł) -0,017 0,013 0,023 0,048
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,570 0,583 0,606 0,654
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej