0,2750 zł
-0,36% -0,0010 zł
Softblue S.A. (SBE)

Wyniki finansowe - SOFTBLUE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 55 1 563 280 1 009
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 110 112 -82 471
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 107 108 -84 471
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 107 144 -84 471
Amortyzacja (tys.) 3 20 13 14
EBITDA (tys.) -1 107 132 -69 485
Aktywa (tys.) 12 927 17 987 18 534 19 413
Kapitał własny (tys.)* 10 489 16 814 16 731 17 201
Liczba akcji (tys. szt.) 17 737,500 26 606,250 26 606,250 26 606,250
Zysk na akcję (zł) -0,062 0,005 -0,003 0,018
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,591 0,632 0,629 0,647
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej