pb.pl
0,7850 zł
-3,09% -0,0250 zł
Softblue S.A. (SBE)

Wyniki finansowe - SOFTBLUE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 431 1 790
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -122 215
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -123 215
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -123 215
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 -122 215
Aktywa (tys. zł) 1 870 2 141 2 311
Kapitał własny (tys. zł)* 1 069 921 1 136
Liczba akcji (tys. szt.) 17 737,500 17 737,500 17 737,500
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,007 0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,060 0,052 0,064
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej