0,2750 zł
-0,36% -0,0010 zł
Softblue S.A. (SBE)

Wyniki finansowe - SOFTBLUE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 946 1 204 1 206 2 438
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 041 -1 914 -143 224
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 041 -1 912 -143 224
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 022 -1 925 -143 189
Amortyzacja (tys.) 0 25 0 1
EBITDA (tys.) 1 041 -1 889 -143 225
Aktywa (tys.) 14 763 15 586 16 679 14 590
Kapitał własny (tys.)* 13 332 11 372 11 229 11 417
Liczba akcji (tys. szt.) 17 737,500 17 737,500 17 737,500 17 737,500
Zysk na akcję (zł) 0,058 -0,109 -0,008 0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,752 0,641 0,633 0,644
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej