0,2950 zł
0,00% 0,0000 zł
Softblue S.A. (SBE)

Wyniki finansowe - SOFTBLUE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 431 1 790 2 496 889
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -122 215 247 -139
Zysk (strata) brutto (tys.) -123 215 247 -139
Zysk (strata) netto (tys.)* -123 215 182 -139
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -122 215 247 -139
Aktywa (tys.) 2 141 2 311 3 578 2 829
Kapitał własny (tys.)* 921 1 136 1 318 1 179
Liczba akcji (tys. szt.) 17 737,500 17 737,500 17 737,500 17 737,500
Zysk na akcję (zł) -0,007 0,012 0,010 -0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,052 0,064 0,074 0,066
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej