pb.pl
9,9500 zł
-2,45% -0,2500 zł
SIMPLE SA (SME)

Wyniki finansowe - SIMPLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 1998 IV Q 1999 IV Q 2000 I Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 6 884
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 532
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 355
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 375
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 451
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 983
Aktywa (tys. zł) 9 289 10 887 14 293 14 782
Kapitał własny (tys. zł)* 5 806 7 647 8 242 8 617
Liczba akcji (tys. szt.) 2 003,904 2 003,904 2 003,904 2 003,904
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,187
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,897 3,816 4,113 4,300
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej