pb.pl
10,1000 zł
-1,94% -0,2000 zł
SIMPLE SA (SME)

Wyniki finansowe - SIMPLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 223 17 850 10 602 9 571
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 193 3 557 554 179
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 75 3 409 507 161
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -349 3 249 415 -31
Amortyzacja (tys. zł) 523 633 678 685
EBITDA (tys. zł) 716 4 190 1 232 864
Aktywa (tys. zł) 37 698 46 229 40 659 39 747
Kapitał własny (tys. zł)* 12 963 15 976 16 392 13 221
Liczba akcji (tys. szt.) 4 812,160 4 812,160 4 812,160 4 812,160
Zysk na akcję (zł) -0,073 0,675 0,086 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,694 3,320 3,406 2,747
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej