pb.pl
9,9500 zł
-2,45% -0,2500 zł
SIMPLE SA (SME)

Wyniki finansowe - SIMPLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 216 10 282 8 748 9 064
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 165 851 66 155
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 70 809 6 1
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 56 488 87 50
Amortyzacja (tys. zł) 667 636 557 529
EBITDA (tys. zł) 832 1 487 623 684
Aktywa (tys. zł) 37 224 39 509 37 871 39 404
Kapitał własny (tys. zł)* 13 379 13 863 13 845 13 549
Liczba akcji (tys. szt.) 4 812,160 4 812,160 4 812,160 4 812,160
Zysk na akcję (zł) 0,012 0,101 0,018 0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,780 2,881 2,877 2,816
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej