pb.pl
2,0000 zł
-0,50% -0,0100 zł
SKOTAN SA (SKT)

Informacje o spółce - SKOTAN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa prowadzi działalność badawczo-rozwojową w obszarze biotechnologii, dodatków żywieniowych, żywności funkcjonalnej i innowacyjnych procesów technologicznych. Podstawowym projektem biotechnologicznym spółki łączącym docelowo powyższe obszary pozostaje rozwój technologii i spektrum produktowego związanego ze szczepem drożdży Yarrowia Lipolytica, który docelowo Spółka zamierza uplasować w ramach swoich produktów w sektorze paszowym oraz suplementacji diety ludzkiej. W obszarze innowacyjnych procesów technologicznym najważniejszym projektem spółki jest projekt wytwarzania energii elektrycznej z gazów odpadowych i wodorowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Dyrekcyjna 6
Kod: 41-506
Miejscowość: Chorzów
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7937271
Fax: +48 32 7937271
Internet: www.skotansa.pl
Email: biuro@skotansa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: SKOTAN SA
Prezes:
Sektor: paliwa i gaz - pozostałe
EKD: wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Liczba akcji: 27 000 000
Zatrudnienie:
  • 42 (2018r.) - spółka
  • 15 (2017r.) - grupa
Audytor: 4 Audyt sp. z o.o.
NIP: 5480076967
KRS: 0000031886
EKD: 19,20
Ticker GPW: SKT
ISIN: PLSKTAN00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 54 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 27 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 803 427
Liczba głosów na WZA: 27 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17,79%
Kapitał akcyjny: 65 880 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 803 427
Cena nominalna akcji: 2,44 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17,79%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 82,21%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 4 803 427 (17,79%) 4 803 427 (17,79%) 2020-05-06 BRS, ALC, IPX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-12-14 460 000
10,00 460 000
4 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1996-01-02
1999-01-11
obniżenie kapitału 1996-06-04
2,16 460 000
993 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-09-09
seria B - prawo poboru 2:1 1997-06-12 230 000
3 680 000,00
2,16 16,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1997-11-28
1999-01-11
seria B - zarząd 1997-06-12 30 000
480 000,00
2,16 16,00 720 000
1 555 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1997-11-28
1999-01-11
renominacja 1998-04-21
3,66 720 000
2 635 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-05-14
seria C - subskrypcja publiczna spółka zrezygnowała z emisji 1998-06-18 100 000
2 500 000,00
3,66 25,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25

split 1:3 2000-10-30
1,22 2 160 000
2 635 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-23
2000-12-20
seria C - prawo poboru 1:24 2006-03-21 51 840 000
63 244 800,00
1,22 1,22 54 000 000
65 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-31
2006-12-14
2007-01-03
scalenie akcji 2:1 2018-06-22 0
0,00
2,44 0,00 27 000 000
65 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-12-28 Split 2:1
2006-04-18 Prawo poboru 1:24
2000-12-20 Split 1:3
2000-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2000-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2000-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2000-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
1999-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
1999-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
1999-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
1999-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Nadachewicz Jakub Przewodniczący RN 2016-04-05 HUTMEN - Członek RN
Wściubiak-Hankó Karina Wiceprzewodniczący RN 2004-06-29 ALCHEMIA - Prezes Zarządu
Jagodziński Mariusz Członek RN 2010-06-30 PROCAD - Członek RN
Lewandrowski Jarosław Członek RN 2013-06-27 -
Krauze Małgorzata Członek RN 2013-06-27 HUTMEN - Członek RN
Zielińska-Dalasińska Agnieszka Członek RN 2016-04-05 -
Waldowska Małgorzata Członek RN 2017-05-24 BORYSZEW - Członek RN