pb.pl
2,2200 zł
-5,53% -0,1300 zł
SKOTAN SA (SKT)

Informacje o spółce - SKOTAN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa prowadzi działalność badawczo-rozwojową w obszarze biotechnologii, dodatków żywieniowych, żywności funkcjonalnej i innowacyjnych procesów technologicznych. Podstawowym projektem biotechnologicznym spółki łączącym docelowo powyższe obszary pozostaje rozwój technologii i spektrum produktowego związanego ze szczepem drożdży Yarrowia Lipolytica, który docelowo Spółka zamierza uplasować w ramach swoich produktów w sektorze paszowym oraz suplementacji diety ludzkiej. W obszarze innowacyjnych procesów technologicznym najważniejszym projektem spółki jest projekt wytwarzania energii elektrycznej z gazów odpadowych i wodorowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Dyrekcyjna 6
Kod: 41-506
Miejscowość: Chorzów
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7937271
Fax: +48 32 7937271
Internet: www.skotansa.pl
Email: biuro@skotansa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Skotan SA
Prezes: Kostrzewa Jacek
Sektor: paliwa i gaz - pozostałe
EKD: wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Liczba akcji: 27 000 000
Zatrudnienie:
  • 42 (2018r.) - spółka
  • 32 (2019r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 5480076967
KRS: 0000031886
EKD: 19,20
Ticker GPW: SKT
ISIN: PLSKTAN00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 59 940 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 27 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 964 660
Liczba głosów na WZA: 27 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22,09%
Kapitał akcyjny: 65 880 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 964 660
Cena nominalna akcji: 2,44 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22,09%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 77,91%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym, ZWZ 5 964 660 (22,09%) 5 964 660 (22,09%) 2021-05-31 BRS, ALC, IPX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-12-14 460 000
10,00 460 000
4 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1996-01-02
1999-01-11
obniżenie kapitału 1996-06-04
2,16 460 000
993 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-09-09
seria B - prawo poboru 2:1 1997-06-12 230 000
3 680 000,00
2,16 16,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1997-11-28
1999-01-11
seria B - zarząd 1997-06-12 30 000
480 000,00
2,16 16,00 720 000
1 555 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1997-11-28
1999-01-11
renominacja 1998-04-21
3,66 720 000
2 635 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-05-14
seria C - subskrypcja publiczna spółka zrezygnowała z emisji 1998-06-18 100 000
2 500 000,00
3,66 25,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25

split 1:3 2000-10-30
1,22 2 160 000
2 635 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-23
2000-12-20
seria C - prawo poboru 1:24 2006-03-21 51 840 000
63 244 800,00
1,22 1,22 54 000 000
65 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-31
2006-12-14
2007-01-03
scalenie akcji 2:1 2018-06-22
2,44 27 000 000
65 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-10
połączenie ze Skotan-Ester sp. z o.o., Alchemia-Ester sp. z o.o. i Omega 3 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-11-02

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-08
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej 2021-05-31
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - prawo poboru 1:1 2021-05-31 27 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-12-28 Split 2:1
2006-04-18 Prawo poboru 1:24
2000-12-20 Split 1:3
2000-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2000-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2000-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2000-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
1999-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
1999-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
1999-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
1999-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kostrzewa Jacek Prezes Zarządu 2016-04-05 WIDOKEN - Członek RN
EFICOM - Członek RN
Dc Stal Wiceprezes Zarządu 2021-06-01 SFINKS - Wiceprezes Zarządu
SFINKS - Wiceprezes Zarządu
TESGAS - Wiceprezes Zarządu
PGE - Wiceprezes Zarządu
PUNKPIRA - Wiceprezes Zarządu
HANDLOWY - Wiceprezes Zarządu
POLICE - Wiceprezes Zarządu
RONSON - Członek Zarządu
BTCSTUDI - Członek Zarządu
PROCHEM - Członek Zarządu
PANOVA - Przewodniczący RN
KPPD - Przewodniczący RN
IPODS - Przewodniczący RN
KPPD - Wiceprzewodniczący RN
PANOVA - Sekretarz RN
KLABATER - Członek RN
PEP - Członek RN
PEP - Członek RN
AQUA - Członek RN
STARWARD - Członek RN
STARWARD - Członek RN
PZU - Członek RN
WESTRE - Członek RN
WESTRE - Członek RN
OZECAPIT - Członek RN
GAMEOPS - Członek RN
WIRTUALN - Członek RN
GRUPAHRC - Członek RN
GRUPAHRC - Członek RN
JWASA - Członek RN
WODKAN - Członek RN
KANCELWE - Członek RN
MAXCOM - Członek RN
ASSECOBS - Członek RN
CHERRY - Członek RN
DGNET - Członek RN
WORKSERV - Członek RN
ALIOR - Członek RN
ALIOR - Członek RN
BERGHOLD - Członek RN
DETGAMES - Członek RN
FASING - Członek RN
FASING - Członek RN
BOGDANKA - Członek RN
ASMGROUP - Członek RN
ENERGA - Członek RN
MERLINGR - Członek RN
IPODS - Członek RN
INCUVO - Członek RN
CDPROJEK - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Nadachewicz Jakub Przewodniczący RN 2016-04-05 -
Wściubiak-Hankó Karina Wiceprzewodniczący RN 2004-06-29 ALCHEMIA - Prezes Zarządu
Zielińska-Dalasińska Agnieszka Członek RN 2016-04-05 -
Waldowska Małgorzata Członek RN 2017-05-24 BORYSZEW - Członek RN
Szeliga Piotr Członek RN 2021-05-31 IMPEXMET - Prezes Zarządu