pb.pl
2,2200 zł
-5,53% -0,1300 zł
SKOTAN SA (SKT)

Wyniki finansowe - SKOTAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 158 2 009 3 708 3 152
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -150 -288 852 391
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -305 -492 633 353
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -305 -492 633 353
Amortyzacja (tys. zł) 197 195 191 155
EBITDA (tys. zł) 47 -93 1 043 546
Aktywa (tys. zł) 4 403 4 012 4 575 4 745
Kapitał własny (tys. zł)* -11 901 -12 393 -11 760 -11 573
Liczba akcji (tys. szt.) 27 000,000 27 000,000 27 000,000 27 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,011 -0,018 0,023 0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,441 -0,459 -0,436 -0,429
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej