pb.pl
1,8750 zł
1,35% 0,0250 zł
SKOTAN SA (SKT)

Wyniki finansowe - SKOTAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 883 947 1 042 2 569
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -165 -1 144 -1 052 419
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 135 -1 411 -1 211 92
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 200 -1 411 -1 207 92
Amortyzacja (tys. zł) 187 190 188 196
EBITDA (tys. zł) 22 -954 -864 615
Aktywa (tys. zł) 7 113 6 275 4 509 4 527
Kapitał własny (tys. zł)* -9 070 -10 481 -11 688 -11 596
Liczba akcji (tys. szt.) 27 000,000 27 000,000 27 000,000 27 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,007 -0,052 -0,045 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,336 -0,388 -0,433 -0,429
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej