pb.pl
1,9800 zł
0,00% 0,0000 zł
SKOTAN SA (SKT)

Wyniki finansowe - SKOTAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 688 929 1 231 1 571
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -459 -894 -1 382 -1 001
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -215 -1 010 -1 930 -1 175
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -215 -1 010 -1 930 -1 175
Amortyzacja (tys. zł) 190 181 183 196
EBITDA (tys. zł) -269 -713 -1 199 -805
Aktywa (tys. zł) 7 031 6 885 6 869 6 650
Kapitał własny (tys. zł)* -5 155 -6 165 -8 095 -9 270
Liczba akcji (tys. szt.) 27 000,000 27 000,000 27 000,000 27 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,008 -0,037 -0,071 -0,044
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,191 -0,228 -0,300 -0,343
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej