pb.pl
1,9800 zł
0,00% 0,0000 zł
SKOTAN SA (SKT)

Wyniki finansowe - SKOTAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 557 369 1 876 651
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -997 -1 260 -577 -1 335
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 027 -1 383 -683 -1 485
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -956 -1 383 -682 -1 485
Amortyzacja (tys. zł) 193 190 240 192
EBITDA (tys. zł) -804 -1 070 -337 -1 143
Aktywa (tys. zł) 8 112 7 580 7 388 7 080
Kapitał własny (tys. zł)* -1 389 -2 771 -3 455 -4 939
Liczba akcji (tys. szt.) 27 000,000 27 000,000 27 000,000 27 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,035 -0,051 -0,025 -0,055
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,051 -0,103 -0,128 -0,183
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej