pb.pl
1,9800 zł
-1,00% -0,0200 zł
SKOTAN SA (SKT)

Wyniki finansowe - SKOTAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 361 278 371 385
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 697 -1 031 -2 136 -1 100
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 575 -1 061 -2 200 -1 122
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 680 -1 061 -2 200 -1 122
Amortyzacja (tys. zł) -217 191 190 192
EBITDA (tys. zł) -3 914 -840 -1 946 -908
Aktywa (tys. zł) 10 626 9 178 7 783 8 860
Kapitał własny (tys. zł)* 3 950 2 889 689 -433
Liczba akcji (tys. szt.) 27 000,000 27 000,000 27 000,000 27 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,136 -0,039 -0,081 -0,042
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,146 0,107 0,026 -0,016
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej