pb.pl
1,8400 zł
-4,17% -0,0800 zł
SKOTAN SA (SKT)

Wyniki finansowe - SKOTAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 58 491 279 361
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 355 -5 612 -1 119 -3 697
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 706 -6 678 -1 147 -3 575
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 630 -6 787 -1 154 -3 680
Amortyzacja (tys. zł) 892 553 439 -217
EBITDA (tys. zł) -2 463 -5 059 -680 -3 914
Aktywa (tys. zł) 26 225 12 292 10 486 10 626
Kapitał własny (tys. zł)* 15 571 8 784 7 630 3 950
Liczba akcji (tys. szt.) 27 000,000 27 000,000 27 000,000 27 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,134 -0,251 -0,043 -0,136
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,577 0,325 0,283 0,146
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej