4,9500 zł
8,32% 0,3800 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Wyniki finansowe - SOLAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 35 301 25 282 36 540 32 425
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -634 -4 560 1 856 -1 088
Zysk (strata) brutto (tys.) -755 -5 581 1 178 -3 382
Zysk (strata) netto (tys.)* -772 -4 605 693 -2 791
Amortyzacja (tys.) 3 817 3 872 3 902 4 143
EBITDA (tys.) 3 183 -688 5 758 3 055
Aktywa (tys.) 154 694 147 061 144 705 139 976
Kapitał własny (tys.)* 75 113 69 266 69 960 66 877
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,257 -1,535 0,231 -0,930
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,038 23,089 23,320 22,292
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej