4,9500 zł
8,32% 0,3800 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Wyniki finansowe - SOLAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 IV Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0
EBITDA (tys.) 0 0
Aktywa (tys.) 74 748 102 765
Kapitał własny (tys.)* 63 920 50 807
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,000 3 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,307 16,936
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej