4,9500 zł
8,32% 0,3800 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Wyniki finansowe - SOLAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 37 073 25 175 22 042 29 561
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -717 -3 707 -744 152
Zysk (strata) brutto (tys.) -27 -6 697 -219 -881
Zysk (strata) netto (tys.)* 84 -5 650 -175 -852
Amortyzacja (tys.) 4 958 4 810 4 792 4 329
EBITDA (tys.) 4 241 1 103 4 048 4 481
Aktywa (tys.) 153 745 149 864 168 444 160 105
Kapitał własny (tys.)* 88 467 82 817 82 642 81 790
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,028 -1,883 -0,058 -0,284
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,489 27,606 27,547 27,263
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej