2,8000 zł
-15,15% -0,5000 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Wyniki finansowe - SOLAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 22 888 19 839 27 651 31 443
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 970 -3 083 1 684 945
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 358 -4 031 3 157 -949
Zysk (strata) netto (tys.)* -3 698 -3 258 2 533 -669
Amortyzacja (tys.) 4 175 4 121 4 104 3 998
EBITDA (tys.) 1 205 1 038 5 788 4 943
Aktywa (tys.) 166 014 164 504 163 592 157 832
Kapitał własny (tys.)* 78 092 74 834 77 368 75 885
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
Zysk na akcję (zł) -1,233 -1,086 0,844 -0,223
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,031 24,945 25,789 25,295
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej