4,6200 zł
-3,75% -0,1800 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Wyniki finansowe - SOLAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 35 662 31 916 36 307 34 434
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 408 -1 014 2 196 1 366
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 514 -1 380 2 317 -52
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 087 -1 165 1 659 -33
Amortyzacja (tys.) 975 5 048 4 991 4 999
EBITDA (tys.) 2 383 4 034 7 187 6 365
Aktywa (tys.) 103 155 153 319 154 143 153 973
Kapitał własny (tys.)* 90 563 86 197 88 464 88 431
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,362 -0,388 0,553 -0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 30,188 28,732 29,488 29,477
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej