29,8500 zł
-3,71% -1,1500 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 28 529 34 068 26 973 15 723
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 860 4 316 2 770 -517
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 438 4 486 2 560 -539
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 856 3 586 1 992 -365
Amortyzacja (tys.) 1 743 1 810 2 034 2 103
EBITDA (tys.) 5 603 6 126 4 804 1 586
Aktywa (tys.) 141 613 142 334 134 700 135 671
Kapitał własny (tys.)* 75 995 79 582 77 736 77 371
Liczba akcji (tys. szt.) 8 529,129 8 529,129 8 529,129 8 529,129
Zysk na akcję (zł) 0,335 0,420 0,234 -0,043
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,910 9,331 9,114 9,071
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej