pb.pl
23,8000 zł
2,59% 0,6000 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 3 705 13 143
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -871 -507
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -1 417 -558
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -1 417 -558
Amortyzacja (tys. zł) 0 209 193
EBITDA (tys. zł) 0 -662 -314
Aktywa (tys. zł) 12 490 8 039 39 969
Kapitał własny (tys. zł)* 3 359 1 941 5 935
Liczba akcji (tys. szt.) 5 192,000 5 192,000 5 682,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,273 -0,098
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,647 0,374 1,045
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej