28,1000 zł
-1,06% -0,3000 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 9 021 19 206 6 946 9 205
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -251 1 259 -2 034 -671
Zysk (strata) brutto (tys.) -341 625 -1 999 -860
Zysk (strata) netto (tys.)* -341 897 -1 944 -869
Amortyzacja (tys.) 233 360 0 0
EBITDA (tys.) -18 1 619 -2 034 -671
Aktywa (tys.) 0 0 0 0
Kapitał własny (tys.)* 5 573 18 320 16 371 15 501
Liczba akcji (tys. szt.) 5 682,000 5 682,000 6 682,000 6 682,000
Zysk na akcję (zł) -0,060 0,158 -0,291 -0,130
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,981 3,224 2,450 2,320
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej