pb.pl
21,4000 zł
-2,73% -0,6000 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 756 65 953 18 808 16 498
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 356 10 442 1 595 209
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 141 10 266 1 426 64
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 753 8 130 934 85
Amortyzacja (tys. zł) 977 1 336 1 327 1 314
EBITDA (tys. zł) 2 333 11 778 2 922 1 523
Aktywa (tys. zł) 108 587 140 551 121 687 112 119
Kapitał własny (tys. zł)* 61 986 68 903 70 172 70 258
Liczba akcji (tys. szt.) 8 529,129 8 529,129 8 529,129 8 529,129
Zysk na akcję (zł) 0,088 0,953 0,109 0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,268 8,078 8,227 8,237
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej