pb.pl
23,0000 zł
-2,13% -0,5000 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 515 34 031 8 402 10 138
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 654 4 044 6 544 1 654
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 551 3 939 6 565 1 360
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 486 3 113 6 681 1 619
Amortyzacja (tys. zł) 635 652 1 351 1 066
EBITDA (tys. zł) 1 289 4 696 7 895 2 720
Aktywa (tys. zł) 98 344 115 233 102 838 119 695
Kapitał własny (tys. zł)* 58 606 61 720 61 495 70 753
Liczba akcji (tys. szt.) 8 529,129 8 529,129 8 529,129 8 529,129
Zysk na akcję (zł) 0,057 0,365 0,783 0,190
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,871 7,236 7,210 8,295
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej